Ghép hình hoa

  • Mã số: 322-323
  • Giá: Liên hệ
  • Bằng nhựa. Có 2 loại 135 chi tiết và 215 chi tiết. Các chi tiết có thể ghép với nhau đa chiều. 

    Đường kính 55mm/ 1 chi tiết.

  • Xem chi tiết...
    Xem trang