Sản phẩm

Bàn tính ngang

 • Mã số: 153
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 5 hàng, mỗi hàng gồm 10 hạt con tính nhiều màu.

 • Xem chi tiết...

  Hình học phẳng 8ct

 • Mã số: 251
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 4 hình, mỗi hình 2 kích thước: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

  Dày: 5 mm

 • Xem chi tiết...

  Bộ xâu khuy nhỏ

 • Mã số: 193
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Đựng trong hộp gồm 120 chi tiết hình tròn: 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ dùng để xâu qua dây và có thể chồng lên nhau.

 • Xem chi tiết...

  Bộ khối to

 • Mã số: 226
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 5 khối hình: chữ nhật, vuông, tam giác, trụ tròn, cầu. 

  Kích thước tối thiểu: 80x80x80 mm

 • Xem chi tiết...

  Hình học phẳng (48ct)

 • Mã số: 252
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Có 4 màu, 6 loại hình.

  Mỗi loại hình có 2 kích thước gồm: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình elip, hình lục giác.

 • Xem chi tiết...

  Đồng hồ học số 2 mặt

 • Mã số: 172
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm: 1 mặt đồng hồ

                           1 mặt bàn tính: gồm 5 hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 con tính.

  kích thước: 300x300 mm

 • Xem chi tiết...

  Domino Chữ cái và số

 • Mã số: 162-163
 • Giá: Liên hệ
 • 2 loại: 28 thẻ & 39 thẻ.

  Kích thước: 65x35 mm

  Được in 2 mặt các chữ cái tiếng việt và các con số từ 1-10.

 • Xem chi tiết...

  Cân thăng bằng

 • Mã số: 242
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa.

  Hình chú hề và 20 chi tiết hình số

 • Xem chi tiết...