Sản phẩm

Ghép hình hoa

 • Mã số: 322-323
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Có 2 loại 135 chi tiết và 215 chi tiết. Các chi tiết có thể ghép với nhau đa chiều. 

  Đường kính 55mm/ 1 chi tiết.

 • Xem chi tiết...

  Bộ xếp hình xây dựng 44ct (hộp gỗ)

 • Mã số: 232
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 44 chi tiết nhiều màu đựng trong hộp gỗ. Chi tiết có nhiều hình dạng khác nhau: chữ nhật, trụ tròn, tam giác, vuông,...

 • Xem chi tiết...

  Khối vuông

 • Mã số: 222
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. 

  Kích thước: 40x40x40mm

 • Xem chi tiết...

  Khối trụ tròn

 • Mã số: 224
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. Đường kính 40mm/1 khối.

 • Xem chi tiết...

  Khối chữ nhật

 • Mã số: 221
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 20 khối, 4 màu. 

  Kích thước: 80x40x20mm/1 khối

 • Xem chi tiết...

  Bộ xếp hình xây dựng 51ct (hộp gỗ)

 • Mã số: 233
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm 51 chi tiết nhiều màu đựng trong hộp gỗ. CHi tiết có nhiều hình dạng: hình chữ X, hình chữ C, hình chữ nhật, hình vuông, trụ tròn,...

 • Xem chi tiết...

  Hàng rào lắp ghép lớn

 • Mã số: 211
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa ép. Có nhiều nan có thể ghép với nhau liền trên 1 tấm. Có chân đế.

  Kích thước 1 tấm hàng rào: 400x300mm

 • Xem chi tiết...

  Hàng rào lắp ghép nhỏ

 • Mã số: 212
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa. Gồm các chi tiết như: thanh hàng rào, chân đế, chóp nón,...

  Kích thước: 150x150mm

 • Xem chi tiết...