Sản phẩm

Bộ lục lạc nhỏ 2

 • Mã số: 099
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm 3 loại: lắc tàu lữa, lắc ô tô, lắc đàn. Đựng trong túi nhựa.

 • Xem chi tiết...

  Bộ lục lạc nhỏ 1

 • Mã số: 093
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm 3 loại: lắc tròn, lắc mèo, lắc hoa. Đựng trong túi nhựa.

 • Xem chi tiết...

  Bộ lục lạc lớn

 • Mã số: 100
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa nguyên sinh an toàn nhiều màu sắc. Gồm 6 loại lắc: lắc tròn, lắc bông hoa, lắc đàn, lắc mèo, lắc xe hơi, lắc tàu lữa.

 • Xem chi tiết...

  Bộ tàu lữa

 • Mã số: 086
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa nguyên sinh an toàn nhiều màu sắc (bánh trớn hoặc bánh đà). Bộ gồm 2 đầu tàu và 2 xe kéo.

 • Xem chi tiết...

  Con quay siêu tốc (mở rộng)

 • Mã số: 092
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm: Đế phóng, tay cầm, con quay, khiên phụ, vòng tấn công phụ, khóa vặn, dây kéo.

 • Xem chi tiết...

  Con quay siêu tốc (cơ bản)

 • Mã số: 091
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm: Đế phóng, con quay, dây kéo, khiên phụ, khóa vặn.

 • Xem chi tiết...

  xe công trình đơn

 • Mã số: 087-088--089-090-094-095-096-097
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa (bánh trớn hoặc bánh đà). Là 1 trong 4 loại xe: xe cẩu, xe xúc, xe ben, xe bồn.

 • Xem chi tiết...

  Bộ xe công trình lớn

 • Mã số: 084-085
 • Giá: Liên hệ
 • Gồm 4 loại xe: xe bồn, xe cẩu, xe ben, xe xúc. 1 cột đèn giao thông và 1 cột biển báo giao thông.

 • Xem chi tiết...