Sản phẩm

Bàn tính đứng nhựa

 • Mã số: 151
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Bàn học sinh chân tròn

 • Mã số: 474-475-509-517
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Tủ nhựa đựng tư trang

 • Mã số: 512
 • Giá: Liên hệ
 • Bằng nhựa nguyên sinh màu tươi sáng, thành tủ nhựa PP, cánh tủ nhựa ABS. Kích thước khoảng 1.300 x 1.100 x 350 mm. Gồm 12 ô (mỗi ô kích thước 350x300x350mm). Có thể tháo rời và lắp đặt số ô theo yêu cầu khách hàng.

 • Xem chi tiết...

  Ghế mầm non

 • Mã số: 482-483-484-485
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Bộ mẫu vẽ kỹ thuật

 • Mã số: 616
 • Giá: Liên hệ
 • Xem chi tiết...

  Bộ xếp hình xây dựng 44ct (hộp giấy)

 • Mã số: 234
 • Giá: Liên hệ
 • Đựng trong hộp giấy

 • Xem chi tiết...

  Bộ xếp hình xây dựng 51ct (hộp giấy)

 • Mã số: 235
 • Giá: Liên hệ
 • Đựng trong hộp bằng giấy

 • Xem chi tiết...