Bảng chun học toán

Mã sản phẩm: TP12341

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh an toàn.

Kích thước: 200x200mm

Chi tiết: Gồm 1 bảng nhựa có mấu, sợi thun nhiều màu sắc.

Trên bảng có các mấu ( tù đầu ) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi chun nhiều màu tạo thành các hình dạng theo sự tưởng tượng của bé.