Bộ dạy về thể tích hình nón – hình cầu – hình trụ – hình chóp cụt

Mã sản phẩm: TP26621

Chất liệu: nhựa nguyên sinh trong suốt

Chi tiết: Gồm:
– Hình trụ Φ100mm cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm.
– Hình chóp nón đ­ường kính đáy 100mm cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm.
– Hình cầu đu­ờng kính ngoài 100mm.
– Hình trụ đu­ờng kính trong 100mm cao 110mm.
– Phễu có đường kính miệng phễu Φ60mm.
– Tất cả các khối làm bằng nhựa trong suốt và đựng được nước để thực hành.