Đồ chơi cát nước

Mã sản phẩm: TP13272

Chất liệu:  nhựa nguyên sinh

Chi tiết: Gồm: xô, bình tưới, cào , cuốc , xới, xẻng, cua , cá, tháp, tháp đôi