Phểu nhựa

Mã sản phẩm: 

  1. Loại lớn: 2559304
  2. Loại nhỏ: 2662105

Kích thước:

  1. Loại lớn: đường kính 100mm, dài 130mm
  2. Loại nhỏ: đường kính 35 mm dài 100mm

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh (PP trong)

Chi tiết: Là loại phểu thông dụng dùng để sang, chiết, rót các loại chất lỏng khi làm thí nghiệm trong chương trình thực hành học tập.