Túi lục lạc nhỏ

Mã sản phẩm: 

  1. Số 1: TP19093
  2. Số 2: TP19099

Chất liệu: nhựa nguyên sinh

Chi tiết: 

  1. Số 1: Bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nhiều màu sắc. Gồm 3 loại : lắc tròn , lắc bông hoa, lắc mèo.
  2. Số 2: Bằng nhựa nhiều màu sắc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn . Gồm 3 loại : lắc đàn, lắc tàu lửa, lắc ô tô.