Dụng cụ chăm sóc cây/ Dụng cụ lao động

Mã sản phẩm: Chăm sóc cây: TP15281; Lao động: TP15282

Chất liệu: nhựa màu không độc hại.

Chi tiết: Gồm các dụng cụ mô phỏng thực tế như: bình tưới nước, bồ cào, xẻng, cuốc.

Kích thước tối thiểu của một chi tiết 35x35x35 mm.

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh.

– Sản phẩm khi chơi giúp bé học được những kỹ năng lao động, rèn luyện tinh thần. Hình thành trong trẻ những ý thức lao động trong xã hội.

– Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của danh mục đồ chơi mầm non theo thông tư 02.