Sa bàn giao thông

Mã sản phẩm: TP16121

Chất liệu: Nhựa, giấy.

Kích thước: 600x600mm

Chi tiết: Hộp mô hình nút giao thông, mô hình người đi bộ, xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe buýt, xe công trình, biển báo giao thông, đèn giao thông, giấy hướng dẫn sử dụng.

Mô phỏng tình hình giao thông tại nút giao thông có vòng xoay.