Domino chữ cái và số

Mã sản phẩm:

  1. 39 quân: TP14162
  2. 28 quân: TP14163

Chất liệu: nhựa nguyên sinh, giấy.

Chi tiết: Bằng nhựa KT: 65×35 mm. Được in 2 mặt các chữ cái Tiếng Việt và các chữ số từ 1-10.