Domino con vật và chấm tròn

Mã sản phẩm: TP12161

Chất liệu: nhựa nguyên sinh, giấy.

Chi tiết: Bằng nhựa 28 thẻ KT 65×35 mm được in 2 mặt hình con vật và chấm tròn.