Đồng hồ học số học hình

Mã sản phẩm:

  1. 1 mặt: TP12171
  2. 2 mặt: TP12172

Chất liệu: nhựa nguyên sinh

Chi tiết: 

  1. 1 mặt: Bằng nhựa gồm: 1 mặt đồng hồ có 12 hình khác nhau đánh số từ 1 đến 12 tháo lắp được KT 300x300mm.
  2. 2 mặt: Bằng nhựa gồm: 1 mặt đồng hồ, 1 mặt bàn tính gồm 5 hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 loại khác nhau. Kích thước đồng hồ: 300×300 mm.