Que tính

Mã sản phẩm: 

  1. 10 que: TP12182
  2. 20 que: TP12181

Chất liệu: nhựa nguyên sinh

Chi tiết: 

  1. 10 que: Bằng nhựa, gồm 10 que, dài 15 cm.
  2. 10 que: Bằng nhựa, gồm 20 que, dài 12cm.