Thước đo độ nhỏ

Mã sản phẩm: TP27631

Chất liệu: nhựa màu không độc hại.

Dùng trong việc giảng dạy và học tập