Thước eke 45

Mã sản phẩm: TP25667

Chất liệu: nhựa màu không độc hại.

Dùng trong việc giảng dạy và học tập